top of page

Group

Public·24 members
Jerson Flores
Jerson Flores

Misemo Ya Kiswahili Pdf 12


Misemo ya Kiswahili pdf 12
Misemo ni usemi wenye maana iliyofichika au kujificha nyuma ya maneno yaliyotumika. Misemo hutumiwa na wasemaji wa lugha kuwasilisha ujumbe kwa njia ya kufurahisha, kuchekesha, kusisimua au kuelimisha. Misemo ni sehemu muhimu ya utamaduni wa lugha na jamii inayoitumia. Misemo inaonyesha hekima, falsafa, maadili, mila na desturi za jamii husika.


Kiswahili ni lugha yenye utajiri mkubwa wa misemo. Misemo ya Kiswahili ina aina mbalimbali kama vile misemo kongwe, misemo pindwa na misemo ibuka. Misemo kongwe ni ile iliyorithiwa kutoka kwa vizazi vya zamani na imeendelea kutumiwa hadi leo. Misemo pindwa ni ile iliyobadilishwa kutoka kwenye misemo kongwe ili kuendana na mazingira mapya au kuongeza mvuto. Misemo ibuka ni ile iliyozuka katika muktadha fulani wa kihistoria, kisiasa, kiuchumi au kijamii na inaakisi hali halisi ya jamii inayoitumia.


Download Zip: https://miimms.com/2w45ln


Misemo ya Kiswahili inaweza kupatikana katika vyanzo mbalimbali kama vile vitabu, magazeti, redio, televisheni, mitandao ya kijamii na lugha za magari. Lugha za magari ni misemo inayoandikwa katika vyombo vya usafiri kama vile mabasi, malori na pikipiki. Lugha za magari zimekuwa maarufu sana nchini Tanzania tangu kuibuka kwa sekta binafsi ya usafiri katika miaka ya 1990. Lugha za magari zinaonyesha ubunifu, ucheshi, ujasiri na ujumbe mbalimbali wa waendeshaji au wamiliki wa vyombo hivyo.


Kuna vitabu vingi vinavyokusanya na kuchambua misemo ya Kiswahili. Baadhi ya vitabu hivyo ni:


  • Methali, Vitendawili, Nahau na Misemo na Maana zake kilichoandikwa na J.S. Marwa na kuchapishwa na HaPESon Publishers. Kitabu hiki kinatoa mifano mingi ya misemo pamoja na maana zake katika lugha rahisi na yenye mvuto.  • Misemo katika Lugha za Magari: Divai Mpya? kilichoandikwa na Ahmad Kipacha na kuwasilishwa katika Swahili Forum 21 (2014). Kitabu hiki kinachunguza aina, asili, maana na matumizi ya misemo inayoonekana katika lugha za magari nchini Tanzania.  • Misemo na Methali: Kisima cha Hekima za Kiswahili kilichoandikwa na Mohammed Khelef na kutangazwa katika Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kitabu hiki kinatoa tathmini ya umuhimu wa misemo na methali katika kuendeleza lugha na utamaduni wa Kiswahili.

Misemo ya Kiswahili ni hazina isiyokauka. Misemo inatufundisha, inatuburudisha, inatuhimiza na inatutia moyo. Misemo inatufanya tuwe wazalendo, tuwe wachapakazi, tuwe wastaarabu na tuwe wema. Misemo inatufanya tuwe Waswahili.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page